Max Langelaan, 1928-2015

Afgelopen zaterdag overleed Max Langelaan. Voor onze nieuwe leden misschien niet eens zo’n bekende naam maar voor de leden die al jarenlang lid zijn een welbekende naam. Max Langelaan heeft voor het tennis in Brielle veel betekenis gehad. In 1964 kwam hij met zijn vrouw in Brielle wonen. In Brielle was de Brielse Lawn Tennis Club gevestigd. Max was eind jaren zestig echter betrokken bij de oprichting van een tweede tennisverenging in Brielle. Hij legde, samen met anderen, contact met de directeur van het streekverpleeghuis De Plantage. Bij De Plantage lag namelijk een tennisbaan die weinig werd gebruikt. In de jaren zestig huurden een aantal geestdriftige tennissers de tennisbaan van het streekverpleeghuis regelmatig voor enkele uren. Omdat de animo ieder jaar toenam besloot een aantal mensen in de winter van 1967-1968 om het losse clubje te verenigen tot een echte vereniging. Dankzij de directie van het streekverpleeghuis werd dit mogelijk, mede doordat er een reële mogelijkheid geschapen werd om ook het verplegend personeel gratis volledig in de vereniging op te nemen. Max verzorgde regelmatig tennislessen voor de zusters. Op 1 maart 1968 werd de Lawn Tennis Vereniging De Plantage opgericht. Max werd in het nieuw opgerichte bestuur voorzitter van de technische commissie en vice-voorzitter.

In 1968 besloten de beide tennisverenigingen in Brielle te fuseren. In de fusie voorbereidingscommissie speelde Max een belangrijke rol. Nadat de fusie in 1968 was gerealiseerd en BTV E ’68 was opgericht konden de plannen  voor een nieuw tennispark gerealiseerd worden. Max Langelaan werd in de nieuwe vereniging voorzitter van de baan- en bouwcommissie. In de jaren 1969 en 1970 verrichtte Max met andere leden vele voorbereidende grondwerkzaamheden en bouwactiviteiten. Hij was ook, samen met anderen, betrokken bij de opbouw, het verfraaien en verbeteren van het clubhuis. Op 19 september 1970 mocht burgemeester Van Es in samenwerking met  Max de vlag hijsen bij de opening van het nieuwe park op Meeuwenoord. 

In de jaren zestig en begin jaren zeventig stond het sociale aspect van het verenigingsleven  hoog in het vaandel. Er werden feestavonden, gezelligheidsritten met de auto, filmavonden, kienavonden, gezelligheidstoernooien enz. georganiseerd. Max organiseerde op zeker moment een fietstocht. Na afloop bereidden hij en zijn vrouw een Indische rijsttafel. Dat groeide snel uit tot een traditie. De rijsttafels die bereid werden door Max kregen regionale bekendheid.

Max is lang lid gebleven van BTV E ’68. Na het beëindigen van zijn lidmaatschap bleef hij altijd met belangstelling het wel en wee van de club volgen. In 2011 streek hij op Meeuwenoord de vlag van onze vereniging die hij ooit zelf mee had gehesen.

BTV E ’68 verliest in Max Langelaan een harde werker en een sociaal mens uit de beginjaren van BTV E ’68.

We wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens BTV E ‘68

Jelle-Jan Holwerda   

 

 


Share this page