Woensdagavond 10 februari was het gezellig druk in ons clubhuis tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In zijn openingswoord schetste Jelle de opvallendste zaken uit 2015. Speciale aandacht was er voor het 25 jarig jubileum van Michel van der Meijden als tennisleraar van BTV ’E 68. Veel waardering was er voor het enthousiasme van Michel en zijn deskundigheid op tennisgebied. De nieuwste trends worden door Michel voortvarend bij onze vereniging geïntroduceerd. Namens het bestuur en de vereniging waren er, naast een daverend applaus, bloemen en een diner bon voor Michel. Tevens memoreerde de voorzitter zijn mooie ervaringen tijdens 12½ jaar voorzitterschap. Hij wenste het nieuwe bestuurslid Martin Klijn en de nieuwe voorzitter Frank Abrahams dezelfde steun die hij had mogen ervaren van medebestuurders, commissieleden en leden van ’E 68 in zijn boeiende periode als voorzitter.
Na het behandelen van diverse verslagen, notulen en de jaarrekening werd Jelle keurig verzocht de zaal de verlaten. Bij terugkeer maakte Jack Schouten bekend dat hij namens de vergadering Jelle mocht benoemen tot erevoorzitter van BTV ’E 68 als blijk van waardering voor zijn niet geringe aandacht voor de vereniging in de afgelopen jaren, waarbij Jack met name de periode van de verhuizing van de vereniging van Meeuwenoord  naar het Geuzenpark een zeer tijdrovende bezigheid noemde. Daarnaast werd de menselijke aanpak en zijn begrip voor diverse meningen binnen de vereniging gewaardeerd. Een geëmotioneerde Jelle bedankte de vergadering voor de aan hem toebedeelde eervolle functie waarop hij reuze trots is. ‘Het is niet niks om je opvolger te mogen noemen van Lieuwe Riemersma, de eerste erevoorzitter van BTV ’E 68!’: aldus Jelle.
 

 

Aansluitend werd Martin Klijn benoemd in het bestuur. Martin gaat de technische commissie leiden. Frank Abrahams kreeg de voorzittershamer uitgereikt door Jelle. Beide heren werden met daverend applaus begroet door de aanwezige leden. Frank maakte in een korte toespraak duidelijk dat Martin en hij van plan zijn om het sportieve karakter en het enthousiasme van de vereniging verder uit te bouwen. Met name de jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen wel wat extra aandacht gebruiken. Bij het vijftigjarig jubileum van ’E68 in 2018 willen we door onze enthousiaste aanpak 500 leden hebben. De vergadering liet via een applaus merken het volste vertrouwen te hebben in de dadendrang van Martin en Frank.
Aan het slot van de vergadering werd John IJzelenberg benoemd tot karwonkelhouder 2015. John heeft deze eervolle onderscheiding te danken aan zijn vele werkzaamheden (zoals o.a. bijspringen achter de bar bij drukte, zijn activiteiten tijdens jeugdevenementen en zijn hulp bij het onderhoud van het clubhuis) die hij belangeloos voor de vereniging doet. Het applaus van de aanwezige leden onderstreepte de waardering voor zijn activiteiten.
 

 

 

         

   


Share this page