Peter Louis Ruitenbeek, 1963-2016

Afgelopen woensdag overleed Peter Ruitenbeek. Peter Ruitenbeek zal niet een bekende zijn voor alle leden, hij was pas lid sinds 2014, maar de leden die hem hebben ontmoet en hem hebben gesproken zullen hem niet snel vergeten. Hij was een beminnelijk mens met een opvallend positieve kijk op het leven en dat was niet vanzelfsprekend want Peter heeft jarenlang geknokt tegen de kanker in zijn lijf.

Peter was een groot liefhebber van de tennissport. Hij speelde soms in twee competities tegelijk en was bereid daar vele kilometers voor te rijden. Tennissen kon hij goed, een prima forehand en een harde service waren zijn sterkste wapens. Hij hield van het verenigingsleven, zo is hij jarenlang toernooileider geweest bij verschillende tennisverenigingen en hij sprak de hoop uit die taak ook bij E ’68 te kunnen vervullen. Hij speelde overal in het land toernooien en een gezellige nazit hoorde erbij. Bij E ’68 speelde hij op woensdagavond regelmatig met ‘De mannen’.

Twee jaar geleden trouwden Peter en Karen: een match made in heaven! Een energiek, ondernemend maar bovenal positief ingesteld koppel dat overal de humor van inzag. Beiden sociaal zeer actief en graag gezien. Karen, minstens zo fanatiek in de tennissport als Peter, doet er ondanks haar vliegend bestaan alles aan om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, soms net terug van Schiphol met een enorme jetlag. Samen tennissen deden ze o.a. op toernooien in het ’t Harde en Peter kwam vaak als trouwste en fanatiekste supporter kijken bij de competitiewedstrijden van Karen haar damesteam.

Via de app vertelde Peter over het verloop van zijn ziekte. Goede berichten werden afgewisseld met sombere maar in zijn berichtgeving was de slotopmerking altijd hoopvol. In zijn app van 20 mei gaf Peter aan te stoppen met behandelingen en hij gaf aan goede hoop te hebben nog enkele maanden met Karen, Lucas en familie te kunnen doorbrengen. Zijn app sloot hij af met: ‘Regelmatig roepen we onze slogan dat het echt niet beter wordt dan het op dat moment is. Schitterend !!’

Peter was nog lang niet klaar met zijn leven. Hij was nog graag jarenlang bij Karen en Lucas gebleven. Dankzij zijn positieve houding en zijn vechtlust heeft hij een vierde set binnengesleept maar het spelen van een beslissende vijfde was voor hem niet weggelegd. Doodzonde!

BTV E ’68 verliest in Peter Ruitenbeek een positief ingesteld lid met een grote liefde voor de tennissport.

We wensen Karen, Lucas en de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens BTV E ’68,

Eugenie de Kovel

Jelle-Jan Holwerda

Rouwkaart

==

 

De uitslagen zijn  via deze link te vinden, of klik op de banner hierboven!

 Op de algemene ledenvergadering van 10 februari jl. nam Frank Abrahams de voorzittershamer over van Jelle Holwerda. 
Jelle werd tot ere-voorzitter benoemd en zal dit jaar ook nog bestuurslid blijven. 
 
Martin Klijn zal als nieuw bestuurslid de technische commissie gaan aansturen.
Michel van der Meijden werd in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar trainer is bij onze club. 
 

 

John IJzelenberg werd wegens zijn enorme inzet voor de vereniging benoemd tot Karwonkelhouder 2015.

 

Brielle, maandag 30 november 2015

Kort geleden ontvingen we het bericht, dat Yvonne Elkhuizen-van Wensveen op 24 november is overleden.  Zij is 72 jaar geworden.

Yvonne is 35 jaar lid van E68 geweest . Op het oude park in Meeuwenoord vormde ze jaren een vast team met Sjana van der Hout, Ans van Erkel en Ankie Nauta. Tot vorig jaar tenniste Yvonne nog regelmatig met Sjana. Vijf jaar geleden werd Yvonne getroffen door borstkanker. Dit jaar keerden de problemen weer terug. Chemokuren brachten verlichting maar de ziekte overwon uiteindelijk...

Vandaag heeft de crematie plaatsgevonden. Het bestuur wenst de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.-

 

Huib Marsman heeft nog een prachtig verhaal geschreven over de eerste jaren van E'68. Neem er even de tijd voor! Via deze link te lezen.

In het najaar ontving een delegatie van het bestuur de oudleden Huib en Ineke Marsman. Huib was één van de voortrekkers bij het ontstaan van de  BTV E'68. Huib nam bij deze gelegenheid unieke foto's mee van de bouw van het clubhuis in de 70-er jaren in Meeuwenoord. Bekijk ze via het menu rechts.

Een uitgebreid verslag van de hand van Jelle Holwerda is via deze link te lezen. 

We ontvingen het droevige bericht dat ons oudlid Hennie Spruit is overleden.

Hennie was jarenlang een enthousiast tennisser. Velen zullen hem herinneren als een plezierige en behulpzame verschijning op ons tennispark. Toen hij ziek werd moest hij zijn favoriete sport helaas opgeven.

Op dinsdag 27 oktober is er om 13.00 uur een herdenkingsplechtigheid in Maartensdijk. (Nadere informatie kunt u vinden op de rouwkaart )

Hennie is 74 jaar geworden. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Wij ontvingen het droevige bericht dat Ron Schriek op 20 juli 2015, na een kort ziekbed, is overleden.

Ron is 61 jaar geworden.

Ron was sinds 2013 lid van onze vereniging en  regelmatig op het tennispark aanwezig. Zijn wekelijkse partijtje met zijn goede vriend Bram Lems was belangrjk. 

De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 27 juli. De rouwkaart kunt u via deze link inzien.

De vereniging wenst de familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Dinsdagmiddag 24 maart werd ons oud-lid Han Grinn geridderd. Han werd in Hotel De Zalm hartelijk verwelkomd door de heer Koppenol, voorzitter van het Deltaport Donatiefonds afdeling Brielle. Han neemt binnenkort afscheid van het Deltaport Donatiefonds na 40 jaar trouwe dienst. Han is  in de jaren zeventig penningmeester en  lid van de technische commissie van BTV E68 geweest. Burgemeester Gregor Rensen refereerde in zijn toespraak naar de vele vrijwilligersbanen van Han en vereerde hem aansluitend met een koninklijke onderscheiding. Het daverende applaus maakte duidelijk dat alle aanwezigen zich daar geheel in konden vinden.

Bestuur en leden feliciteren Han van harte met zijn onderscheiding.  

Max Langelaan, 1928-2015

Afgelopen zaterdag overleed Max Langelaan. Voor onze nieuwe leden misschien niet eens zo’n bekende naam maar voor de leden die al jarenlang lid zijn een welbekende naam. Max Langelaan heeft voor het tennis in Brielle veel betekenis gehad. In 1964 kwam hij met zijn vrouw in Brielle wonen. In Brielle was de Brielse Lawn Tennis Club gevestigd. Max was eind jaren zestig echter betrokken bij de oprichting van een tweede tennisverenging in Brielle. Hij legde, samen met anderen, contact met de directeur van het streekverpleeghuis De Plantage. Bij De Plantage lag namelijk een tennisbaan die weinig werd gebruikt. In de jaren zestig huurden een aantal geestdriftige tennissers de tennisbaan van het streekverpleeghuis regelmatig voor enkele uren. Omdat de animo ieder jaar toenam besloot een aantal mensen in de winter van 1967-1968 om het losse clubje te verenigen tot een echte vereniging. Dankzij de directie van het streekverpleeghuis werd dit mogelijk, mede doordat er een reële mogelijkheid geschapen werd om ook het verplegend personeel gratis volledig in de vereniging op te nemen. Max verzorgde regelmatig tennislessen voor de zusters. Op 1 maart 1968 werd de Lawn Tennis Vereniging De Plantage opgericht. Max werd in het nieuw opgerichte bestuur voorzitter van de technische commissie en vice-voorzitter.

In 1968 besloten de beide tennisverenigingen in Brielle te fuseren. In de fusie voorbereidingscommissie speelde Max een belangrijke rol. Nadat de fusie in 1968 was gerealiseerd en BTV E ’68 was opgericht konden de plannen  voor een nieuw tennispark gerealiseerd worden. Max Langelaan werd in de nieuwe vereniging voorzitter van de baan- en bouwcommissie. In de jaren 1969 en 1970 verrichtte Max met andere leden vele voorbereidende grondwerkzaamheden en bouwactiviteiten. Hij was ook, samen met anderen, betrokken bij de opbouw, het verfraaien en verbeteren van het clubhuis. Op 19 september 1970 mocht burgemeester Van Es in samenwerking met  Max de vlag hijsen bij de opening van het nieuwe park op Meeuwenoord. 

In de jaren zestig en begin jaren zeventig stond het sociale aspect van het verenigingsleven  hoog in het vaandel. Er werden feestavonden, gezelligheidsritten met de auto, filmavonden, kienavonden, gezelligheidstoernooien enz. georganiseerd. Max organiseerde op zeker moment een fietstocht. Na afloop bereidden hij en zijn vrouw een Indische rijsttafel. Dat groeide snel uit tot een traditie. De rijsttafels die bereid werden door Max kregen regionale bekendheid.

Max is lang lid gebleven van BTV E ’68. Na het beëindigen van zijn lidmaatschap bleef hij altijd met belangstelling het wel en wee van de club volgen. In 2011 streek hij op Meeuwenoord de vlag van onze vereniging die hij ooit zelf mee had gehesen.

BTV E ’68 verliest in Max Langelaan een harde werker en een sociaal mens uit de beginjaren van BTV E ’68.

We wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens BTV E ‘68

Jelle-Jan Holwerda