Het (oude) beleidsplan 2014 -2017 is tijdelijk van de site

 

De vereniging heeft in de afgelopen jaren het beleid uitgevoerd dat vastgesteld werd in de algemene jaarvergaderingen en in grote lijnen geformuleerd was in het beleidsplan 2009-2012. Toen dit beleidsplan was vastgesteld, was de beslissing om te verhuizen naar het nieuwe sportpark nog niet genomen.

Inmiddels is het beleidsplan 2009-2012 uitgevoerd en geëvalueerd. De ontwikkeling van een beleidsplan 2014-2017 is voorbereid.

WIlt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van dit nieuwe plan, stuur dan svp een verzoek per mail aan de ledenadministratie  (roblaroy@btve68.nl).