De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is voor 2019:

Senioren                             : € 168,-   

Junioren                              : € 118,-   

Aspiranten                          : €     98,-   

Donateurs en blessure leden        : €   25,00

Inschrijfgeld (voor alle leden)        : €   15,00   

Sleutelgeld (alleen seniorleden)   : €   10,00

Afkoop bardiensten                      : € 115,00

Barboete                                      : €   35,00

Competitiebijdrage                       : €  95,-

Leden die ná januari lid worden betalen een evenredig deel van de contributie.

Betaling op bankrekeningnummer   NL98 RABO 01518 58 969


Share this page