De Brielse Tennisvereniging E’68 (‘E68’) registreert uw persoonsgegevens met als doel, de vereniging op een correcte wijze te kunnen besturen.

E68 gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het bestuur, de ledenadministratie en de coordinator bardiensten kan over relevante informatie beschikken ten behoeve van de uit te voren werkzaamheden. Informatie over leden wordt nooit aan anderen verstrekt.

Leden kunnen ervoor kiezen om contactgegevens zoals telefoonnummers, emailadres en woonadres beschikbaar te stellen aan teamleden.

De website van de vereniging is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de persoonlijke informatie van leden die zich inschrijven via deze website, versleuteld worden verzonden.

Kantoor ledenadministratie

De betreffende persoonlijke informatie wordt tijdelijk opgeslagen op een voldoende beveiligde werkplek (met firewall, NORTON-antivirus) bij de functionaris die de ledenadministratie beheert.

De functionaris ledenadministratie voert de persoonsgegevens persoonlijk in in het ledenadministratieprogramma AllUnited.

AllUnited is een professioneel, breed inzetbaar systeem voor ledenadministratie, facturatie, communicatie en vastlegging/ rapportage.  

Financiële gegevens: contributie- en sponsorfacturen en de betalingsstatus ervan.

Bardiensten: een overzicht van de ingevulde verplichtingen van de leden. Ten behoeve van een directe controle van de diensten kan een lijst van de ingevulde diensten in het clubhuis aanwezig zijn.

IVA-Certificaten

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de horecavergunning verbonden zijn, is in het clubhuis een overzicht van leden met een IVA-certificaat beschikbaar.

Gegevens van leden worden ook bij de KNLTB verwerkt


Share this page